Crea't

CREA'T és un taller teatral destinat al creixement personal del participant.

 

En aquest taller, l’important no és realitzar una obra, sinó el treball del propi participant. Mitjançant diverses dinàmiques teatrals aconseguim un ambient relaxant, distes I segur, on l’alumne pot obrir-se, experimentar noves emocions i sensacions.

 


A qui va dirigit

Taller Teatral per adults. Destinat  a totes aquelles persones que vulguin redescubrir-se formant part d'un grup.

 

Beneficis

Són molts els beneficis personals que pot aportar-nos participar en un taller teatral: Autoconfiança, Millora de l'expressió corporal, Autoconeixement... Però també a nivell social i grupal: Col·laboració, Solidaritat, Comunicació...

Objectius

  • Augment dels vincles socials.
  • Millorar les relacions interpersonals entre els alumnes de diferents edats, nivells educatius, capacitats, ètnies, nacionalitats, etc...
  • Fomentar la capacitat expressiva, pensar, raonar, criticar i tenir iniciatives
  • Divertir-se
  • Ser conscient de les capacitats del propi cos com a instrument per la comunicació.
  • Potenciar la imaginació i la creativitat artística.
  • Genera autoconfiança i seguretat, promovent l’autonomia i controlant l’ansietat
  • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva pròpia i de les altres persones.
  • Fomentar la imaginació i la creativitat amb l’objectiu de dotar al alumne de certs recursos per enfrontar-se a situacions inesperades i complexes.