TALLERS ESPECIALS JULIOL


Beneficis

Són molts els beneficis personals que pot aportar-nos participar en un taller teatral: Autoconfiança, Millora de l'expressió corporal, Autoconeixement... Però també a nivell social i grupal: Col·laboració, Solidaritat, Comunicació...

Objectius

  • Augment dels vincles socials.
  • Millorar les relacions interpersonals entre els alumnes de diferents edats, nivells educatius, capacitats, ètnies, nacionalitats, etc...
  • Fomentar la capacitat expressiva, pensar, raonar, criticar i tenir iniciatives
  • Divertir-se
  • Ser conscient de les capacitats del propi cos com a instrument per la comunicació.
  • Potenciar la imaginació i la creativitat artística.
  • Genera autoconfiança i seguretat, promovent l’autonomia i controlant l’ansietat
  • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva pròpia i de les altres persones.
  • Fomentar la imaginació i la creativitat amb l’objectiu de dotar al alumne de certs recursos per enfrontar-se a situacions inesperades i complexes.